Voeding en gedrag

Ik ben als gedragsonderzoeker werkzaam op de afdeling gezondheidsbevordering van de Universiteit van Maastricht (0.2 fte).

Lopende Onderzoeksprojecten

Healthy habits start early: engaging the young and their environments in multi-ethnic lower-socio-economic groups (subsidiegever: Nederlandse Hartstichting)

De beste manier om een gezonde leefstijl lang vol te houden, is door deze jong aan te leren. Dat geldt zeker voor die groepen waar ongezond gedrag veel voorkomt: lagere sociaal-economische groepen, die in toenemende mate multi-etnisch zijn.

In dit project bestuderen we in lopende cohort studies de oorzaken van ongezond gedrag, en gaan we samen met de doelgroep (10-14 jaar) op zoek naar nieuwe manieren om gezond gedrag (voeding, lichamelijke activiteit, zit- en slaapgedrag) aan te leren. We ontwikkelen innovatieve interventies die op meerdere niveaus (gezin, school, wijk, stad) de omgeving van het kind zo veranderen dat gezond gedrag gestimuleerd en ongezond gedrag ontmoedigd wordt. We implementeren en evalueren in Amsterdam, en verspreiden de resultaten naar andere steden. We doen dit met een consortium van wetenschappers, actoren in de publieke gezondheidszorg, en private partijen.

Ik ben post-doc binnen dit project en co-promotor van promovenda Meredith Overman. Binnen het project werk ik nauw samen met  Stef Kremers (Universiteit Maastricht), Mai Chin a Paw (Universiteit van Amsterdam) en Carry Renders (Windesheim Zwolle / Vrije Universiteit Amsterdam).

Zie voor meer informatie over dit project: www.like-onderzoek.nl

Afgeronde Projecten

‘Kracht der gewoonte’: het ontwikkelen en evalueren van een eHealth-module ter bevordering van een gezonde levensstijl (subsidiegever: NWO Creatieve Industrie KIEM)

Veel Nederlands hebben een ongezonde leefstijl. In dit project wordt de wetenschappelijk onderbouwde en digitaal aantrekkelijk vormgegeven eHealth-module ‘Kracht der gewoonte’ ontwikkeld en geëvalueerd. Deze training richt zich op het aanleren van gezonde leefstijlgewoonten en draagt bij aan de ontwikkeling van een gezonde(re) leefstijl.

Ik ben hoofdaanvrager van dit project en verantwoordelijk voor de projectcoördinatie. In samenwerking met The Lab of Life.

Preventie van overgewicht bij jonge kinderen: ‘Interventie: Gezonde (op)Voedingspraktijken’ (subsidiegever: fonds NutsOhra)

Overgewicht is een groeiend gezondheidsprobleem, met name bij “kansarme gezinnen” waar op meerdere fronten problemen ervaren worden. Ouders met overgewicht hebben grotere kans ook kinderen met overgewicht te krijgen, met name als ze laag opgeleid zijn. Een van de kansrijke interventie elementen voor de preventie van overgewicht op jonge leeftijd is het aanleren van vaardigheden over opvoeden en gezond eten aan ouders van jonge kinderen. Doel van dit project is de wisselwerking tussen generaties te doorbreken en overgewicht bij jonge kinderen (tussen 9 en 27 maanden)  in “kansarme gezinnen” te voorkomen via de interventie ‘Gezonde (op)Voedingspraktijken’ bestaande uit: (1) de ontwikkeling van een app gericht op voedingspraktijken (kennis en vaardigheden) en (2) groepsbijeenkomsten over mentaal welbevinden en gezonde (autoritatieve) opvoeding via consultatiebureaus in achterstandswijken.

Binnen dit project ben ik mede-verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de app gericht op het verbeteren van (op)voedingspraktijken. Hiervoor werk ik nauw samen met De Interactie Ontwerpers. Op wetenschappelijk gebied werk ik in dit project samen met Junilla Larsen (hoofdaanvrager: Radboud Universiteit), Carolina de Weerth (Radboud Universiteit), Stef Kremers (Universiteit Maastricht), en Emilie Ruiter (Academische werkplaats / Radboudumc).

Take it Slow! Feedback, persuasive technology and reducing eating rates (subsidiegever: NWO Voeding cognitie en gedrag)

Meer dan 41% van de Nederlanders is te zwaar. Het aanpassen van de eetsnelheid zou een veelbelovende methode kunnen zijn in het voorkomen of verminderen van overgewicht. Tot op heden is het veranderen van eetsnelheid in het dagelijks leven moeilijk gebleken. De komst van persuasieve technologie zou hier echter verandering in kunnen brengen. In dit project testen we of een digitale vork die een te hoog eetritme verstoort door het geven van een trilsignaal mensen kan helpen om langzamer te eten.

Ik ben hoofdaanvrager van dit project en verantwoordelijk voor de projectcoördinatie. In samenwerking met Sander Hermsen (Hogeschool Utrecht), Jeana Frost (Vrije Universiteit Amsterdam),  Monica Mars (Wageningen Universiteit), Eric Robinson (University of Liverpool, UK) en Suzanne Higgs (University of Birmingham, UK).

Kerngezond++ Preventie overgewicht en aanmoediging gezonde leefstijl van kinderen in Limburg (Subsidiegever: Provincie Limburg)

Het doel van dit project is om gezond eet- en beweeggedrag van kinderen te stimuleren en zodoende een significante bijdrage te leveren aan de preventie van overgewicht in verschillende Limburgse dorpskernen. We voeren 3 onderzoeken uit waarin nieuw instrumentarium getest wordt op haar effectiviteit. Deze tools zijn gericht op basisschoolkinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar en hun ouders. We testen een oudertraining en een tweetal trainingen gericht op beweging en gezonde voeding. Wanneer de componenten effectief blijken te zijn in het verbeteren van kennis over gezonde voeding en het stimuleren van beweging, kunnen ze zowel gezamenlijk als individueel doorgetest en/of geïmplementeerd worden in bestaande gezondheidsprogramma’s van de Provincie Limburg.

Ik ben hoofdaanvrager van dit project en verantwoordelijk voor de projectcoördinatie. In samenwerking met Roy Otten (Pluryn), Chantal Nederkoorn (Universiteit Maastricht), Emilie Ruiter (Academische Werkplaats / Radboudumc), Mina Johnson en Ken Koontz (Radboud Universiteit / Embodied Games) en Maurice Graef (SportCompany).